Gostinstvo – ena najstarejših in najbolj razširjenih obrti

Gostinstvo je vsaj pri nas ena najbolj razširjenih obrtnih dejavnosti. Predstavljajte si, da se v mislih sprehodite po naši državici. V tem miselnem sprehodu prehodite tlakovane ceste skozi največja mesta in prašne makadamske poti skozi najmanjše vasice. Katera ustanova zagotovo ne manjka prav nikjer? Vsaka vasica, naj bo še tako majhna in odročna, ima vsaj eno gostilno ali drug kraj, kjer se lahko ljudje okrepčajo ali popijejo kakšno pijačo.

Gostinstvo je precej razvejana dejavnost. Gostinski obrati se delijo na prehrambene in nastanitvene. Med prve spadajo že omenjene gostilne, slaščičarne, okrepčevalnice, kavarne, restavracije, obrati, kjer pripravljajo in dostavljajo hrano ter bari. V kategoriji nastanitvenih obratov pa najdemo razna prenočišča, kampe, planinske in druge domove, penzione, gostišča, hotele in motele ter hotelska in apartmajska naselja. Gostinski obrati se brez izjeme delijo na različne vrste, glede na to, kaj ponujajo. Pri obratih, ki gostom ponujajo nastanitve, pa se različni obrati delijo tudi glede na kategorije.

Gostinstvo je tako razširjena panoga, da jo ureja poseben zakon, in sicer Zakon o gostinstvu, kjer so zapisane zahteve, ki jih mora vsak gostinec izpolnjevati, če se želi nemoteno, legalno in brez težav ukvarjati s svojo dejavnostjo. V zakonu najdemo med drugim tudi definiciji pojmov gostinstvo in gostinska dejavnost.

gostinstvo

Med bolj donosne gostinske dejavnosti spada oddaja sob. Ta dejavnost se vam še posebej izplača na turistično zanimivih lokacijah, kjer želijo ljudje prebiti več dni. Tako jim lahko ponudite prenočišče, da bodo naslednje jutro spočiti nadaljevali z ogledi znamenitosti ali čim podobnim.

Seveda tudi oddaja sob zahteva, da izpolnjujete določene pogoje. Kot fizična oseba lahko nastanitve z zajtrkom ali brez oddajate le, če to delo opravljate občasno, torej ne več kot pet mesecev v enem koledarskem letu, ter svojim gostom ponujate največ 15 ležišč. V tem primeru se registrirate kot sobodajalec in se vpišete v AJPES. Če bi se želeli z oddajo sob ukvarjati vse leto in gostom ponuditi večje število ležišč, lahko to počnete le kot pravna oseba, s kakšno drugo obliko registrirane dejavnosti, na primer kot samostojni podjetnik ali društvo. Seveda morate imeti tudi dokaz o lastništvu ali pravici do razpolaganja s prostori, ki jih želite oddajati.

Lastnik gostinskega obrata, ki gostom ponuja namestitev, mora vsakega gosta, ki se prijavi v njegov obrat, v roku dvanajstih ur po njegovem prihodu, ne glede na to, v kakšni vrsti nastanitve bo bival, prijaviti na pristojno policijsko postajo. To lahko stori osebno, če se knjigo gostov v njegovem gostinskem obratu vodi ročno, ali pa v primeru elektronskega vodenja preko računalniškega sistema.

Tako lastniki prehrambenih kot nastanitvenih gostinskih obratov morajo poskrbeti, da njihovi obrati zadostujejo določenim minimalnim standardom, ki jih določa slovenska zakonodaja. Tako mora na primer vsak gostinski obrat ob vhodu imeti zapisan naziv in sedež firme, pa tudi ime in vrsto obrata. Te oznake morajo biti nujno zapisane v slovenščini in ponoči osvetljene.

Nadalje zakonodaja določa, katere zunanje površine se lahko uporabljajo za izvajanje gostinske dejavnosti ter kako mora biti urejen dostop za goste. Natanko je določeno, kaj mora vsebovati soba za sprejem gostov ter v primeru oddaje sob vsaka soba za nastanitev. Nasploh je zakonodaja precej striktna za vsako vrsto gostinskega obrata posebej in neupoštevanje teh zakonov vam lahko prinese težave.

Naj bo oddaja sob ali zagotavljanje hrane in pijače – z gotovostjo lahko trdimo, da je gostinstvo obrtna dejavnost, ki se bo v takšni ali drugačni obliki vedno obdržala. Ta poslovna pot se vam lahko ob pravilnem in pametnem delovanju gotovo obrestuje in vam sčasoma začne prinašati lep zaslužek. Seveda pa je vse odvisno od vašega odnosa do gostov, od katerih je v primeru, da se ukvarjate z gostinstvom, odvisen vaš vsakdanji kruh.